Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng
Công Ty Nam Hưng
Hỗ trợ khẩn cấp Hotline hỗ trợ0989 513 220
Trở lạiTin tiếp
Tour Les Jour

Công trình : Hệ thống Tous Lesjours

Địa chỉ: Toàn Quốc

Qui mô: Toàn Quốc

Gói thầu: Thi công hệ thống M&E

Khởi công :  2009

Hoàn thành:  2013

 

Go Top