Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng
Công Ty Nam Hưng
Hỗ trợ khẩn cấp Hotline hỗ trợ0989 513 220
Trở lạiTin tiếp
Lotteria

Công trình :  Lotteria

Địa chỉ: Toàn Quốc

Qui mô: Toàn Quốc

Gói thầu: Thi công hệ thống M&E

Khởi công :  2009

Hoàn thành:  2013

 

Go Top