Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng
Công Ty Nam Hưng
Hỗ trợ khẩn cấp Hotline hỗ trợ0989 513 220
Trở lạiTin tiếp
Kho Lưu Trữ Hồ Sơ Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam

Công trình :  Kho Lưu Trữ Hồ Sơ Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam

Địa chỉ:    Số 02, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, HCM

Qui mô:   02 Kho lưu trữ hồ sơ

Gói thầu:   Tư vấn thiết kế và thi thông hệ thống chữa cháy bằng khí

Khởi công :   

Hoàn thành:  12/2016 

Go Top