Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng

Công Ty Nam Hưng
Công Ty Nam Hưng
Hỗ trợ khẩn cấp Hotline hỗ trợ0989 513 220
Trở lạiTin tiếp
Khách sạn CHANINS CARAVELLE

Công trình : Khách sạn CHANINS CARAVELLE 

Địa chỉ: 19-23 Công Trường Lam Sơn, Q.1, HCM

Gói thầu: Thi công cải tạo hệ thống cấp thoát nước

Hoàn thành:  09/2012

 

Go Top